Find-Aut, de praktijk waar we het samen uitvinden 

 


Soms loopt het even niet zo lekker, dat probleem heeft iedereen wel eens. Het gevoel de grip te verliezen op je eigen kind terwijl er aan liefde geen gebrek is.


Vooral kinderen met autisme worstelen met het dagelijkse leven. Vaak komen ze voor de buitenwereld als normaal over dankzij hun aanpassend, sociaal wenselijk gedrag. Dit aanpassen kost zoveel energie dat deze kinderen zich thuis in de vertrouwde omgeving "ontladen", wat leidt tot spanningen binnen het gezin. Daarnaast is er vaak onbegrip richting de ouders vanuit de naaste omgeving.

 Als het structureel niet lekker loopt kan individuele begeleiding hulp bieden. Ik werk met kinderen op basis van vertrouwen zonder lange gesprekken en vaste methodes. Mijn doel is om op een natuurlijke manier de dagelijkse omgang vloeiender te laten verlopen waarbij het kind zichzelf kan blijven. Lees meer Over mij en mijn manier van begeleiden.

Geen diagnose of een dubbele-diagnose? U bent van harte welkom, naast mijn specialisme binnen het ASS spectrum heb ik kennis van diverse andere problematiek bij opgroeiende kinderen en gezinnen. en